δέντρο της ζωής-tree of life 010867

€21.00

δέντρο της ζωής με πλαστικούς ελέφαντες που έχουν πάνω μικρά ματάκια και η βάση έχει ένα γυάλινο μάτι.Μέγεθος περίπου με ανοιχτά κλαδιά ύψος 27cm και μήκος 25cm.(010867)   

Τree of life with plastic elephants that have on top small blue eyes with  a glass blue eye on it's base. Size approximately with open branches height 27cm and length 25cm.