δέντρο της ζωής-tree of life 010862

€28.50

δέντρο της ζωής με πλαστικές κουκουβάγιες που έχουν πάνω μικρά ματάκια και η βάση του είναι με μια πολυεστερική κουκουβάγια και με ένα μάτι.Μέγεθος περίπου με ανοιχτά κλαδιά ύψος 27cm και μήκος 25cm.(010862)   

Τree of life with plastic owls that have on top small blue eyes and its base is a golden polyester owl with a glass blue eye. Size approximately with open branches height 27cm and length 25cm