δέντρο της ζωής-tree of life 010848

€16.50

δέντρο της ζωής με πλαστικούς ελέφαντες που έχουν πάνω μπλε χάνδρα και η βάση του είναι με ένα γυάλινο μάτι.Μέγεθος περίπου με ανοιχτά κλαδιά ύψος 22cm και μήκος 20cm διάμετρος ματιού 8cm.(010848)  

Τree of life with plastic elephants that have on top small blue eyes and its base is a glass blue eye. Size approximately with open branches height 22cm and length 20cm.Diameter of blue eye 8cm.